1Etablering av høvleri i Troms Verdiskapingsfondet har støttet et prosjekt i forbindelse med etablering av høvleri i Troms. Prosjektets hovedformål var å utnytte bjørk bedre som en ressurs, og utnytte den til panelproduksjon og emner for møbelproduksjon.