Bardisk, hyller og skillevegger på Jokern Pizza. Bardisk og hyller høvlete og pussete furuplater på 57 mm. Fronten av bardisken bjørk på 34 mm. Skillevegger bjørk 18 mm.