Her produseres det villmarkspanel. Noen vil ha liggende, andre stående panel. Noen foretrekker å fjerne barken selv, mens andre vil ha panelen levert ferdig barket.